YARALANMA SONRASI SPORA DÖNÜŞ ZAMANI

Yaralanma sonrası tedaviyi takiben spora dönüş zamanı ile ilgili verilecek doğru karar sorunun tekrarlamaması açısından önem taşımaktadır. Spora dönüş zamanına karar vermek için kriterler genel olabileceği gibi spora özel de olabilir. Eğer sporcunun yaralanma öncesi genel dayanıklılık, kuvvet, esneklik vb. test sonuçları var ise karşılaştırma yaparak karar vermek daha kolaydır. Dolayısiyle sporcuların peryodik olarak testlerden geçmeleri antrenmanlarını yönlendirmek yanında olası yaralanmalarında spora dönüş sürecinde hedefleri belirlemek açısından da önem taşımaktadır. Kriterler genel olarak değerlendirildiğinde;
- Ağrının ortadan kalkması,
- İlgili bölge eklem hareket açıklığının tam olması,
- İlgili bölgenin kas kuvvetinin karşı taraf veya yaralanma öncesi kuvvet değerlerinin en az %80’nine ulaşması,
- Yaralanma sonrası oluşan kaygının azalmış olması gerekir.

Bu kriterlerin oluşması durumunda öncelikli olarak genel dayanıklılık, kas kuvvet ve dayanıklılığı, propriyosepsiyon, esneklik çalışmalarına geçilmelidir. Takiben spora özgü yeteneklerin (çabukluk, teknik vb.) gereken veya yaralanma öncesi duruma getirilmesine dönük çalışmalar yapılmalıdır. Gerekli şartlar sağlanmadan yarışma vb. aktivitelere girilmemelidir. Bu şartlar oluşmadan katılınalan yarışma vb. aktivitelerde tekrar yaralanma riskinin yüksek olması yanında başarılı olma şansının da oldukça zayıf olduğu bilinmelidir.