MENİSEKTOMİ

Artroskopik Menisektomi sonrası Rehabilitasyon (postop. 4-6 hafta)
Faz 1) Ağrı ve Ödemin Kontrolü
Amaç:
-Ağrının kontrolü
-Effüzyonun kontrolü
-Hareket açıklığının kazanılması (ilk 2 haftada 1300 )
-Tolere edildiği ölçüde mobilizasyon
-Atrofinin engellenmesi ve kas kontrolü
Tedavi: - NSAİ
- Kuadrisepse elektriksel stimülasyon
- Hareket  açıklığı egzersizleri (pasif ve aktif asistif)
- Patellar mobilizasyon (4 yöne)
- İzometrik Kuadriseps ve Hamstring egzersizleri (çok açıda)
- Düz bacak kaldırma (başlangıçta dirençsiz)
- Kalça abdüktör, addüktor ve ekstansörlere dirençsiz hareket açıklığı 
egzersizleri (yatarak)

Faz 2’ye geçiş kriterleri:
-Ağrının ve effüzyonun azalması
-Hareket açılığının en az 1200 olması
-Kuadriseps kontrolünün iyi olması
-Tam yük vererek ambulasyon
-İzometrik kuadriseps kuvvetinin sağlam tarafın en az %60’ı olması
Faz 2) Kuvvetlendirme ve Kardiyovasküler Dayanıklılık

Amaç: 
-Tam hareket açıklığının kazanılması
-Kuadriseps ve hamstring kas kuvvetinin kazanılması
-Kardiyovasküler dayanıklılığın geliştirilmesi

Tedavi: -Faz 1’deki egzersizlere devam edilir
-Kuadriseps, hamstring ve kalça dirençli egzersizleri başlatılır
-İzokinetik egzersizlere başlanır
-Kardiyovasküler dayanıklılık için bisiklet egzersizlerine geçilir

Faz 3’e geçiş kriterleri:
-Ağrı ve effüzyonun olmaması
-Tam hareket açıklığını kazanılması
-İzokinetik kuadriseps kuvvetinin sağlam tarafın en az %80’sini olması

Faz 3)  Spor Öncesi Hazırlık ve Spora Dönüş
Amaç:

- Kas kuvvetinin kazanılması
- Kardiyovasküler dayanıklılığın kazanılması
- Sportif aktivitelere geçişin kontrolü

Egzersizler:
- Dirençli egzersizlere devam edilir
-İzokinetik egzersizlere devam edilir (eksentrik çalışmalar eklenir)
-Koşu egzersizleri başlatılır
-Fonksiyonel spora özgü hareketler başlatılır.

Spora Dönüş Kriterleri:
-       Ağrı ve effüzyon olmamalı
-          Tam hareket açıklığı ulaşılmış olmalı
-          Kas kuvvetinin sağlam tarafla farkının %20’den az olması
-          Fonksiyonel hareketlerin tam olarak yapılabilmesi