KASIK YARALANMALARI

KASIK AĞRISI
Kasık ağrısı değişik nedenlerle ortaya çıkabilecek kompleks bir sorundur. Tanının doğru konması tedavinin başarısı açısından önemlidir. Uzman bir hekim tarafından değişik tetkik ve incelemelerin sonucu ışığında ancak tanı konulabilir. Sıklıkla farklı branşlardan hekimler tarafından değerlendirilmenin yapılması gerekir. Uludağ Üniversitesi Spor Hekimliği BD’na kasık ağrısı ile başvuran hastalar sıklıkla spor hekimi, ürololog ve genel cerrah tarafından değerlendirilirek tedavi programı belirlenir.

ADDUKTOR TENDİNİT

Bacak iç bölümünü oluşturan kasların (adductor magnus, brevis, longus ve pectineus kas) tendonlarında aşırı kullanım veya zorlanmalar sonucunda oluşan iltahabi değişikliklere verilen isimdir. Sıklıkla adductor longus kasının zorlanması kaynaklıdır. Futbol, hentbol, engel atlama, tenis gibi branş sporcularında görülen bir sorundur. Sıklıkla antrenmanların yoğun olduğu kamp vb. dönemlerde bu sorunla karşılaşılabilir. İlgili kasların kuvvet ve uzama yeteneğindeki yetersizlikler en önemli nedenlerdir. Diğer önemli bir neden aktivite öncesi yetersiz ısınma ve germe egzersizlerinin yapılmamasıdır. Aktiviteyi takiben germe egzersizlerinin yapılmaması da biriken sertlikler oluşturma özelliğinden dolayı tendinit açısından zemin oluşturabilir.
Ağrı ilgili kasta lokalize olması yanında kasıktan aşağı doğru da yansıyabilir. Egzersizin başında ve sonunda ağrı daha şiddetli olabilir. Bacağı içe çekme hareketi ile ağrı hissi oluşur veya artar. Ağrı yüzünden topa vurma, koşma gibi aktiviteleri yerine getirmekte güçlük çekilir.

İlk yapılacak şey ilgili bölgeyi dinlendirmek ve soğuk uygulamaktır. Ağrı şikayeti ortadan kalkmadan ağır aktivitelere katılmak olayın kronikleşmesine tedavi süreçlerinin uzamasına neden olur. Akut durumlarda tedavi 4-6 haftalık bir süreci alırken kronik olgularda süreç 3 ay ve üstüne uzamaktadır. Rehabilitasyon tedavide önemli bir yere sahiptir.

KASIK EGZERSİZLERİ